Om TA

Om TA

Vad är TA?


Transaktionsanalys (TA) är en personlighetsteori som vilar på tre ben, ett psykodynamiskt, ett beteendeteoretiskt och ett systemteoretiskt.


TA är en teori om den mänskliga personligheten och en humanistisk psykoterapiform. TA har system för att arbeta kognitivt, emotivt, systemiskt och psykodynamiskt. Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett samförstånd med klienten om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. Terapeuten bidrarmed sin professionella kunskap och klienten med sin kännedom om sig själv och vad hon eller han vill.

 

TAs personlighetsteori vilar på filosofin av att:

  • All människor är födda OK vilket innebär att ondska och destruktivitet är onaturliga icke medfödda tillstånd
  • Människor förtjänar erkännande bara för att de existerar
  • Alla känslomässiga problem går att bota
  • Vi kan tänka, även när vi har problem
  • Alla är vi ytterst ansvariga för våra liv

SITA - Scandinavian Institute for Transactional Analysis - är ett utbildningsinstitut för transaktionsanalys baserat i Göteborg. Det drivs av Lasse Åhnby, Sigvard Persson, Eleonore Lind och Berit Fahlén. SITA tillhandahåller utbildningar på alla nivåer inom TA. www.transaktionsanalys.nu

STAF - Svenska Transaktionsanalytikers Förening - är branschorganisation för transaktionsanalytiker i Sverige.

Ordförande är Berit Fahlén. www.transaktionsanalys.se


Länkar

Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA 

www.transaktionsanalys.nu


Svenska TA-Föreningen, STAF 

www.transaktionsanalys.se


European Association Transactional Analysis, EATA 

www.eatanews.org


Kulabodan Behandlingshem 

www.kulabodan.se