Start

Berit Fahlén

Samtal

Handledning grupp

Coachning

Utbildning

Föreläsning

Med mer än 30 års erfarenhet av ledarskap och 20 års erfarenhet av samtal, coachning och handledning har jag hunnit skaffa mig mycket erfarenhet inom många områden.

 

En utmaning är att möta människor på den plats hon just nu befinner sig. Att förstå det hon förstår. Sören Kirkegaard uttrycker det fint:


”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.”

 

Detta gäller oavsett om jag träffar en klient i enskilda samtal, ett par i familjerådgivning, en grupp i handledning eller en ledare som behöver chefsstöd.

 

Jag rör mig i skilda sammanhang och har alltid gjort så.

Jag driver olika företag ensam eller tillsammans med andra. Förutom Berit Fahlén AB är jag också engagerad och partner i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA, samt delägare i HVB-hemmet Kulabodan Behandlingshem.


Jag har också hämtat min teoretiska kunskap från olika håll.

Jag utbildade mig ursprungligen till civilekonom. Denna utbildning har jag sedan byggt på med olika vidareutbildningar inom beteendevetenskap.


I dagsläget verkar jag framförallt utifrån Transaktionsanalytisk grund. Jag har en examen, CTA (Certified Transactional Analysis), inom det psykoterapeutiska fältet. Detta är en internationell utbildning som ligger på Masternivå. Min senaste titel är PTSTA, vilket betyder att jag är Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst. Med denna titel är jag behörig utbildare och handledare inom Transaktionsanalys.


Det är något märkligt med kunskap: ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte kan. Så jag fortsätter att utbilda mig på olika sätt. En resa jag hoppas aldrig tar slut.

Aktuellt

19-20 nov

2021

STAF höstkonferens

Prästgårdsängen 5, Göteborg

Foto Dick Gillberg/Mediabank Göteborg & Co

21-22 april

2022

21-22 april

2022

Grundkurs i transaktionsanalys

(s.k.101a), Göteborg


22-24 oktober

2022

AUTUMN SCHOOL 2022

Gör en notering för hösten 2022. Då planerar vi en mycket spännande Autumn School i Göteborg. Mer information kommer.